پشت صحنه درخواست کمک حاتم قادری از الیگارشی های مالی برای تغییر در ایران Archives - سخا | سرویس خبری ایران

پشت صحنه درخواست کمک حاتم قادری از الیگارشی های مالی برای تغییر در ایران

به گزارش سرویس خبری ایران:  پشت صحنه درخواست کمک حاتم قادری از الیگارشی های مالی برای تغییر در ایران به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، مجتبی زارعی عضو گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس در یادداشتی به اظهارات اخیر حاتم قادری استاد دانشگاه تربیت مدرس، مبنی بر اینکه باید الیگارشی‌های مالی را برای سامان دادن

تبلیغات