پودولسکی: سانه، بهترین خرید سال های اخیر بایرنی هاست Archives - سخا | سرویس خبری ایران

پودولسکی: سانه، بهترین خرید سال های اخیر بایرنی هاست

به گزارش سرویس خبری ایران: پودولسکی: سانه، بهترین خرید سال های اخیر بایرنی هاست به گزارش خبرگزاری فارس، «لوکاس پودولسکی» هر چند در تیم اف.ث کلن مطرح شد و به تیم ملی آلمان رسید اما سال ها در خط حمله بایرن به میدان رفت. او در سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ برای سرخ پوشان ۱۰۶ مرتبه

تبلیغات