پیروزى قاطع جوانان در اولین بازى تدارکاتى Archives - سخا | سرویس خبری ایران

پیروزى قاطع جوانان در اولین بازى تدارکاتى

به گزارش سرویس خبری ایران: پیروزى قاطع جوانان در اولین بازى تدارکاتى به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تیم ملى جوانان در نخستین بازى تدارکاتى با هدایت پرویز مظلومى و با ترکیب امیررضا رفیعى، علیرضا اسدآبادى، حسین شاهوردى، محمد عسگرى، مهدى خوشبخت، یاسین سلمانى، محمدرضا شکیب خو، حسین نخودکار،

تبلیغات