پیشنهاد افزایش متفاوت حقوق بازنشستگان و افراد مستعفی خلاف قانون نیست Archives - سخا | سرویس خبری ایران

پیشنهاد افزایش متفاوت حقوق بازنشستگان و افراد مستعفی خلاف قانون نیست

به گزارش سرویس خبری ایران:  پیشنهاد افزایش متفاوت حقوق بازنشستگان و افراد مستعفی خلاف قانون نیست به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس، محمد عظیمیان با اشاره به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان گفت: در سال جدید با توجه به منابع مالی کانون برای افزایش حقوق بازنشستگان دو رقم و درصد به سازمان ثبت پیشنهاد ارائه کردیم

تبلیغات