پیشنهاد محدودیت‌های جامع تردد برای مردم تهران / مترو در لیست ۱۰ نقطه پرخطر کرونا نیست Archives - سخا | سرویس خبری ایران

پیشنهاد محدودیت‌های جامع تردد برای مردم تهران/ مترو در لیست ۱۰ نقطه پرخطر کرونا نیست

به گزارش سرویس خبری ایران:  پیشنهاد محدودیت‌های جامع تردد برای مردم تهران/ مترو در لیست ۱۰ نقطه پرخطر کرونا نیست ناهید خداکرمی رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، درباره شیوع کرونا و اجرای محدودیت‌های تردد در پایتخت اظهار داشت: علیرضا زالی نامه‌ای را جهت ارائه به ستاد کشوری

پیشنهاد محدودیت‌های جامع تردد برای مردم تهران / مترو در لیست ۱۰ نقطه پرخطر کرونا نیست

به گزارش سرویس خبری ایران:  پیشنهاد محدودیت‌های جامع تردد برای مردم تهران / مترو در لیست ۱۰ نقطه پرخطر کرونا نیست ناهید خداکرمی رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، درباره شیوع کرونا و اجرای محدودیت‌های تردد در پایتخت اظهار داشت: علیرضا زالی نامه‌ای را جهت ارائه به ستاد

تبلیغات