کوتاهی حناچی در تحقق شفافیت و پیشگیری از فساد مالی Archives - سخا | سرویس خبری ایران

کوتاهی حناچی در تحقق شفافیت و پیشگیری از فساد مالی

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، بهاره آروین عضو شورای شهر تهران در جلسه شورای شهر امروز در تذکری به شهردار در خصوص اجرا نشدن مصوبات شورای شهر در حوزه شفافیت مالی اظهار داشت: تحقق شفافیت و پیشگیری از فساد مالی در شهرداری تهران از اولویت‌های دوره پنجم شورای شهر تهران بوده است و در

تبلیغات