کودک ناشنوا؛ کرونا و آموزش خانواده محور Archives - سخا | سرویس خبری ایران

کودک ناشنوا؛ کرونا  و آموزش خانواده محور

به گزارش سرویس خبری ایران:  کودک ناشنوا؛ کرونا و آموزش خانواده محور گروه سلامت خبرگزاری فارس: تاثیر ناشنوایی کودک بر خانواده به خصوص بر مادر مساله ی جدی است که در شرایط ویروس کرونا دشوارتر هم شده است. در این زمان که کرونا باعث شده آموزش های مدرسه از راه دور و مسوولیت  های آموزشی

تبلیغات