کوچک‌سازی ساختار حجیم، پرهزینه، کرخت و اداری حوزه هنری قله‌ای که مدیر جوان باید فتح کند Archives - سخا | سرویس خبری ایران

کوچک‌سازی ساختار حجیم، پرهزینه، کرخت و اداری حوزه هنری قله‌ای که مدیر جوان باید فتح کند

به گزارش سرویس خبری ایران: کوچک‌سازی ساختار حجیم، پرهزینه، کرخت و اداری حوزه هنری قله‌ای که مدیر جوان باید فتح کند احمد شاکری از نویسندگان و منتقدان کشورمان در گفت‌وگو با خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس درباره تغییرات مدیریتی در حوزه هنری اظهار داشت: «محسن مؤمنی شریف، رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، صندلی

تبلیغات