کیفیت هوای تهران قابل قبول است Archives - سخا | سرویس خبری ایران

کیفیت هوای تهران قابل قبول است

به گزارش سرویس خبری ایران:  کیفیت هوای تهران قابل قبول است به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۶۰ قرار گرفته و  کیفیت هوای تهران قابل قبول است‌. همچنین این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته به طور میانگین بر روی عدد ۷۹ قرار داشت و کیفیت هوای تهران

تبلیغات