گزارش رسانه ترکیه؛ صیادمنش فراموش شده در آستانه ترک فنرباغچه Archives - سخا | سرویس خبری ایران

گزارش رسانه ترکیه؛ صیادمنش فراموش شده در آستانه ترک فنرباغچه

به گزارش سرویس خبری ایران: گزارش رسانه ترکیه؛ صیادمنش فراموش شده در آستانه ترک فنرباغچه به گزارش خبرگزاری فارس، سایت «haberturk» امروز در گزارشی به وضعیت دو بازیکن فنرباغچه که یکی از آنها اللهیار صیادمنش، مهاجم ایرانی بود، پرداخت. این رسانه ترکیه ای نوشت: اللهیار صیادمنش در تابستان گذشته با آرزوهای زیاد به فنرباغچه آمد

تبلیغات