گزارش فارس| آغاز تولید سریال «سنجرخان» از پائیز/ بازیگران بومی‌ در اولویت انتخاب Archives - سخا | سرویس خبری ایران

گزارش فارس| آغاز تولید سریال «سنجرخان» از پائیز/ بازیگران بومی‌ در اولویت انتخاب

به گزارش سرویس خبری ایران: گزارش فارس| آغاز تولید سریال «سنجرخان» از پائیز/ بازیگران بومی‌ در اولویت انتخاب ** خبرگزاری فارس-گروه رادیو و تلویزیون: یکی از ژانرهای سریال سازی در اغلب کشورهای دنیا پرداختن به زندگی افرادی است که در دل تاریخ ماندگار شدند و در دوره زندگی شان دست به کارهای مهمی زده اند.

تبلیغات