گزارش پاسخگویی دستگاه‌های فعال در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات Archives - سخا | سرویس خبری ایران

گزارش پاسخگویی دستگاه‌های فعال در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات

به گزارش سرویس خبری ایران: گزارش پاسخگویی دستگاه‌های فعال در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات به گزارش خبرنگار رسانه خبرگزاری فارس، سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجرای قانونی ثبت درخواست اطلاعات از موسسات عمومی و خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی در کشور است. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ مجلس

تبلیغات