گوفه‌کشی بلای جان زیست‌بوم دریایی Archives - سخا | سرویس خبری ایران

گوفه‌کشی بلای جان زیست‌بوم دریایی

به گزارش سرویس خبری ایران:  گوفه‌کشی بلای جان زیست‌بوم دریایی خبرگزاری فارس- گروه محیط زیست: ترالینگ نام امروزی همان گوفه‌کشی است. به شناورهایی با قدرت حد متوسط، توری به نام ترال که قیفی شکل است می‌بندند و پهنای دهانه آن با قدرت در مسیر رانش کشتی صیادی کشیده می‌شود. تور گوفه از کف و بستر

تبلیغات